Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chứng chỉ tiền gửi dài hạn
scb
(TBTCO) - Nhằm đa dạng hóa các hình thức gửi tiền dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, từ ngày 28/9/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phát hành Chứng chỉ tiền gửi dài hạn với kỳ hạn 469 ngày.