Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế 1 cửa quốc gia
bt
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, 99% hàng hóa được thực hiện bằng phương thức hải quan điện tử, nhưng việc kết nối với các bộ, ngành chưa đồng bộ do hệ thống cơ sở hạ tầng, gây ách tắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa.