Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế một cửa asean
Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - “Tính đến trung tuần tháng 8/2019, các bộ, ngành mới kết nối được 16/61 thủ tục lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) theo mục tiêu Chính phủ đề ra phải hoàn thành trong năm 2019.
Quyết tâm đưa 61 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
(TBTCO) - Phát biểu tại cuộc họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại tổ chức ngày 31/7.
VDH
(TBTCO) - Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN, do đó việc hoàn thành mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là mục tiêu cấp bách.
Cán bộ Chi cục hải quan cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) hoàn thiện thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: H.A
(TBTCVN) - “Trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), ngành Hải quan cần tiếp tục tích cực đôn đốc các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ để giúp đẩy nhanh tiến trình tạo thuận lợi thương mại hơn nữa theo mục tiêu Quyết định 1254/QĐ-TTg".
Ngành Tài chính Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
(TBTCO) - Đến thời điểm cuối tháng 6/2019, Bộ Tài chính sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chiếm tỷ trọng 80% trong tổng số các dịch vụ công trực tuyến đang áp dụng.
Cán bộ hải quan Đồng Nai hỗ trợ DN thực hiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan vừa trình Bộ Tài chính dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm bảo lãnh thông quan (BLTQ) đối với một số mặt hàng xuất nhập khẩu (XNK) thuộc diện kiểm tra chuyên ngành (KTCN).
Cán bộ Hải quan An Giang kiểm tra lô hàng nhập khẩu thuộc diện phải KTCN.
(TBTCVN) - "Năm 2019, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN),mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK), tạo thuận lợi thương mại."
Tạo đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN
(TBTCO) - Năm 2019, các bộ, ngành cần quyết tâm, nỗ lực tạo bứt phá trong thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả…
ASEAN
(TBTCO) - Bộ GTVT luôn đi đầu trong kết nối với một cửa quốc gia (NSW), một cửa ASEAN (ASW). 4 năm trước, Bộ GTVT đã tham gia NSW đầu tiên khi cung cấp 12 thủ tục hành chính của lĩnh vực hàng hải, đường thuỷ nội địa trong giai đoạn thí điểm 2014 - 2017.