Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công điện số 16/CĐ-UBATGTQG
tai nạn
(TBTCO) - Chiều tối ngày 16/12, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ninh.