Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Hải quan thành phố Hà Nội
(TBTCO) - Cục Hải quan Thành phố Hà Nội mời thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt thiết bị.
(TBTCO) - Cục Hải quan TP.Hà Nội mời thầu thi công hệ thống mạng tin học, điện thoại, âm thanh, camera quan sát và cung cấp lắp đặt thiết bị.
(TBTCO) - Cục Hải quan thành phố Hà Nội mời thầu thi công tuyến cáp ngầm, trạm biến áp 320KVA, cung cấp lắp đặt thiết bị.
(TBTCO) - THÔNG BÁO GIA HẠN THẦU