Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cụm công trình bệnh viện
Quy hoach
(TBTCO) - Ngày 15/4, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết cụm công trình Bệnh viện Mắt Hà Nội và cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ 1/500.