Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại biểu Hoàng Văn Cường
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Năm 2018 kết thúc với nhiều kết quả tích cực về kinh tế vĩ mô, trong đó có những kết quả về tài chính – ngân sách.
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi),
(TBTCVN) - Ngày 23/11/2017, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).