Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề nghị 11 bộ hợp tác
cải cách thủ tục hành chính
(TBTCO) - Để thực hiện mục tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK xuống ngang bằng với các nước ASEAN-6, Bộ Tài chính đã đề nghị 11 bộ phối hợp triển khai đồng bộ một số giải pháp liên quan đến rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.