Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nợ thuế
danh sách nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Vĩnh Long vừa công khai thông tin 142 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn còn nợ đọng hơn 222 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 29/2/2020.
bình phước
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Bình Phước vừa thực hiện công khai thông tin 202 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 393 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên trong năm 2020, Cục Thuế Bình Phước thực hiện công khai DN nợ thuế.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Cục Thuế Bắc Ninh vừa công khai thông tin 60 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn còn nợ đọng 99,7 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Hòa Bình vừa công khai danh sách 84 doanh nghiệp trên địa bàn có số nợ tiền thuế lớn (trên 100 triệu đồng), tính đến 30/1/2020 với tổng số tiền gần 219 tỷ đồng.
thuế
(TBTCO) - Cục thuế Hưng Yên vừa công khai danh sách 795 doanh nghiệp nợ thuế đến tháng 1/2020.
hải quan
(TBTCO) - Cục Hải quan Lào Cai vừa công khai thông tin 50 doanh nghiệp (DN) nợ tiền thuế, tiền phạt trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, với tổng số tiền nợ là hơn 290 tỷ đồng, số nợ được tính đến hết ngày 31/1/2020.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, năm 2019, Cục Thuế Hà Nam đã thu được hơn 89 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu nợ tồn đọng của năm 2018 chuyển sang là 62,9 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nợ.
thuế bắc giang
(TBTCO) - Nhờ kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tích cực xử lý nợ đọng thuế…, năm 2019, Cục Thuế Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc thu ngân sách đạt 10.500 tỷ đồng. Kết quả trên đã đưa Bắc Giang chính thức gia nhập câu lạc bộ các địa phương có số thu đạt 10 nghìn tỷ đồng.
thu nợ thuế
(TBTCO) - Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tiên Du – Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, năm 2019, chi cục thu được 105,4 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu nợ của năm 2018 chuyển sang là 18,9 tỷ đồng; thu nợ phát sinh trong năm 2019 là 86,5 tỷ đồng.