Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp siêu nhỏ
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện tờ trình trình Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
doanh nghiệp siêu nhỏ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện tờ trình trình Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với DN nhỏ và siêu nhỏ.
google
(TBTCO) - Theo chương trình hợp tác, ứng dụng di động “Google Primer” sẽ cung cấp thông tin thuế cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu tăng cường hỗ trợ, tổ chức tập huấn về chính sách thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh lớn trên địa bàn.
Áp dụng chế độ kế toán theo hướng đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ cho mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực từ 15/2/2019. Nhiều đánh giá cho thấy, các hướng dẫn tại Thông tư này là rất đơn giản, dễ áp dụng, rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
Các doanh nghiệp siêu nhỏ không cần bố trí kế toán trưởng như các doanh nghiệp lớn.
(TBTCVN) - Các hướng dẫn tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (Thông tư 132) hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN) có hiệu lực từ ngày 15/2/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/4/2019 được đánh giá là đơn giản, dễ áp dụng, rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
(TBTCO) - Hiện nay, ở Việt Nam doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm số lượng rất lớn. Do vậy các doanh nghiệp này cần có chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như bộ máy kế toán cần đơn giản, gọn nhẹ để doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
công ty đắc vinh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ. Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
Doanh nghiệp nhỏ
(TBTCO) - Doanh nghiệp (DN) nhỏ ngày càng phát triển và thể hiện vai trò không thể thay thế trong nền kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế, các DN này đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn và chính sách hỗ trợ; vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn để các DN này phát triển.