Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đơn vị sự nghiệp tự chủ
Ngân hàng
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN có lĩnh vực hoạt động đa dạng nên gặp khó khăn trong việc ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật của các lĩnh vực này.
mầm non
(TBTCO) - Năm 2018, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện bố trí 1 viên chức làm công việc kế toán chung cho 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên cùng địa bàn. Năm 2019, tỉnh sẽ thực hiện sơ kết và hoàn thành trong năm 2020.
mầm non
(TBTCO) - Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.
Đơn vị sự nghiệp tự chủ được áp dụng thang bảng lương của doanh nghiệp
(TBTCO) - Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư có thể áp dụng hệ số thang bảng lương của người quản lý và người lao động áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để chi trả tiền lương.
tự chủ đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư có thể áp dụng hệ số thang bảng lương của người quản lý và người lao động áp dụng đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để quyết định chi trả tiền lương.
trợ giúp xã hội
(TBTCO) - Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương.
tự chủ
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện đã có 6 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn tự bảo đảm kinh phí hoạt động, 78 đơn vị bảo đảm được một phần kinh phí.
tự chủ
(TBTCO) - Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, trên thực tế còn có tình trạng viên chức, người lao động không đáp ứng được yêu cầu công tác, nhưng chưa thực hiện luân chuyển, chuyển đổi, thay thế làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc trong tự chủ.
(TBTCO) - Ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Bắc Giang cho biết, cả 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đang thực hiện tự chủ tài chính mức độ 4 (do NSNN đảm bảo chi thường xuyên).