Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự báo thị trường xi măng
xi măng
(TBTCO) - So với cùng kỳ tháng 9/2014, mức giá hiện nay tại các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng cao hơn 50.000 đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2014; giá bán lẻ xi măng trên thị trường cao hơn khoảng 40.000 - 50.000 đồng/tấn./.
xi măng
(TBTCO) - Sản lượng sản xuất xi măng toàn ngành ước đạt khoảng 54,5 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013; sản lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 48,77 triệu tấn, tăng khoảng 6%.
giá xi măng
Xi măng tăng giá nhẹ06:47 | 11/11/2014
(TBTCO) - Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), ước lượng sản xuất, tiêu thụ của toàn ngành xi măng tháng 10/2014 tăng mạnh so với tháng 9/2014 do đã bắt đầu vào mùa xây dựng.
xi măng
(TBTCO) - Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), ước lượng sản xuất, tiêu thụ của toàn ngành xi măng 15 ngày đầu tháng 9/2014 giảm nhẹ so với 15 ngày đầu tháng 8/2014.