Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo biểu thuế xuất nhập khẩu
Lấy ý kiến về dự thảo biểu thuế xuất nhập khẩu thực hiện CPTPP
(TBTCO) - Chiều 25/1, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp về dự thảo nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi,