Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dừng thu 51 khoản phí và lệ phí
kiểm dịch
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan thú y các địa phương dừng thu ngay 14 khoản lệ phí và 37 khoản phí.