Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gánh nặng kinh tế
an toan lao dong
(TBTCO) - Ước tính, thiệt hại về số ngày làm việc do các nguyên nhân liên quan tới an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) chiếm gần 4% tổng GDP toàn cầu, tại một số quốc gia còn lên tới 6%.