Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gas dung quất
gas
(TBTCO) - Năm 2015, tổng nhu cầu sử dụng LPG (gas) trong nước ước khoảng 1,386 triệu tấn, tăng 3,43% so năm 2014. Trong đó, 51,5% từ nguồn nhập khẩu, số lượng còn lại là của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất.
gas
(TBTCO) - Trong đó, nguồn cung LPG từ sản xuất trong nước của Nhà máy Dinh Cố và Dung Quất ổn định 28.000 tấn (bằng 48,3% nhu cầu); nguồn nhập khẩu ước khoảng 30.000 tấn (bằng 51,7% nhu cầu).