Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá bán xăng dầu
tăng giá bán xăng dầu
(TBTCO) - Từ 20 giờ ngày 21/2, giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng tối đa từ 204 – 307 đồng/lít(kg).
(TBTCO) - DN xăng dầu được phép điều chỉnh tăng giá bán xăng tối đa 584 đồng/lít; dầu điêzen tối đa 653 đồng/lít; dầu hỏa tối đa 384 đồng/lít từ 2 giờ chiều 18/12. Riêng dầu madut giữ ổn định giá bán mặt hàng này như hiện hành.
xăng dầu
(TBTCO) - Tiếp tục giữ ổn định giá bán, mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá, lợi nhuận định mức đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa như hiện hành. Ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với dầu madut từ 17 giờ ngày 26/11.
tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu
(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp, thất thường của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và bảo đảm việc kinh doanh xăng dầu tiến hành bình thường.