Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Gia hạn đổi giấy phép lái xe ôtô mới đến hết năm 2015
Giấy phép
(TBTCO) - Gấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET đối với ôtô trước ngày 31/12/2015, thay vì 31/12/2014 như hiện hành.