Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giá trị giao dịch
chứng khoán
(TBTCO) - Trong tháng cuối năm 2020, khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 13,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 286,27 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 63,08% và 59,85% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 12,44 nghìn tỷ đồng, tăng 45,95% so với tháng trước.
HNX-Index
(TBTCO) - Không chỉ có điểm số, trong tháng 8, giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX cũng tăng rất tích cực. Theo đó, tổng giá trị giao dịch cả tháng 8 đạt hơn 18,1 nghìn tỷ đồng và giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 862 tỷ đồng/phiên, tăng 106,71% so với tháng trước.
HNX
(TBTCO) - Tháng 4/2020, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết HNX đạt 1,06 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, giảm 29,3% về khối lượng giao dịch nhưng lại tăng 33,3% về giá trị giao dịch so với tháng trước.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Mặc dù tổng giá trị huy động sơ cấp giảm, nhưng giao dịch trái phiếu chính phủ thứ cấp lại tăng khá tích cực trong tháng 8 với tổng giá trị đạt 218 tỷ đồng, tăng 12,8% so với tháng trước đó.
CK
(TBTCVN) - Tính từ đầu năm tới nay, giá trị huy động trái phiếu chính phủ (TPCP), cũng như giá trị giao dịch thứ cấp có phần giảm nhiệt so với năm 2017.
HNX-Index
(TBTCO) - Trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tháng 8, giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 836 tỷ đồng, tăng gần 12,7% so với tháng trước. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 521 tỷ đồng và bán ra đạt gần 412 tỷ đồng; như vậy khối này đã mua ròng 110 tỷ đồng.
UPCoM
(TBTCO) - Trong tháng 3/2018, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM đạt 29,3 triệu cổ phiếu/phiên. Giá trị giao dịch đạt hơn 630,4 tỷ đồng/phiên, tăng 75% so với tháng trước và gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.
thanh khoản HNX
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3, trên thị trường niêm yết của HNX, khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 65,5 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1.156 tỷ đồng/phiên, tăng 13% so với tháng trước và gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
phái sinh
(TBTCO) - Mặc dù chỉ có 15 phiên giao dịch, nhưng tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh vẫn đạt 421.824 hợp đồng với tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt hơn 44.669,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,21% và 2,98% so với cả tháng trước.