Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải thưởng đóng góp vì cộng đồng
dow
(TBTCO) - Công ty Dow Việt Nam vừa vinh dự được đón nhận Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng do Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) trao tặng. Đây là năm thứ tư liên tiếp những hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) nổi bật của công ty được AmCham ghi nhận.
anh 1
(TBTCO) - Dow Việt Nam vừa lần thứ 3 liên tiếp được Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) trao tặng Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng như một sự khẳng định cam kết lâu dài của Công ty đối với thị trường Việt Nam.