Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giờ trái đất 2014
Giờ trái đất
(TBTCO) - Với mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân, sáng nay (6/3), Bộ Công thương đã tổ chức họp báo phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014.