Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hàng hóa tồn đọng
Giảm hơn 10.800 container phế liệu lưu giữ tại cảng biển
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã chủ động triển khai các giải pháp ngăn chặn, xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, nhờ đó đã giảm hơn 10.800 container phế liệu so với cuối năm 2018.
hải phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã chủ động triển khai các giải pháp ngăn chặn, xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, nhờ đó đã giảm hơn 10.800 container phế liệu so với cuối năm 2018.
cảng Hải Phòng
(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng vừa ban hành thông báo tìm chủ sở hữu của 90 container hàng đang tồn đọng tại cảng Đình Vũ và Tân cảng 189 Hải Phòng đến làm thủ tục hải quan…
hoạt động hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan.