Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hiệu ứng tháng Giêng
ck thang gieng
(TBTCO) - Hiệu ứng tháng Giêng là hiện tượng giá cổ phiếu - đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ - thể hiện xu hướng tăng lên trong vài ngày giao dịch cuối cùng trong tháng 12 và sau đó tiếp tục tăng trong tuần đầu tiên của tháng 1.