Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ tiền điện
tiền điện
(TBTCO) - Trước kiến nghị cần tăng mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho đối tượng là hộ nghèo, Bộ Tài chính cho biết, hiện đã có quy định về vấn đề này. Thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp các đơn vị liên quan rà soát chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp.
libra
(TBTCO) - Nhật báo Phố Wall dẫn các nguồn thạo tin cho biết Visa, Mastercard và các đối tác tài chính quan trọng khác có thể xem xét lại sự tham gia vào dự án tiền điện tử của Facebook, Libra.
hộ nghèo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; trong đó dự kiến một số đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
tiền điện hộ nghèo, an sinh xã hội
(TBTCO) - Tổng nguồn kinh phí này đã được Bộ Tài chính bố trí và giao dự toán ngay từ đầu năm 2015, đảm bảo cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.
chính sách tài chính
(TBTCO) - Giảm thuế NK nhiều mặt hàng; Hàng loạt các hành vi bị cấm để bảo vệ bí mật ngành tài chính; Bán hàng Việt ở miền núi được hỗ trợ đến 150 triệu đồng; Hộ nghèo được nhận hỗ trợ tiền điện theo quý… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng đầu tiên của năm 2015.
gia dien
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý mức hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội là 46.000 đồng/hộ/tháng từ ngày 1/6/2014. Thủ tướng giao Bộ Tài chính tạm ứng NSTW năm 2014 cho các địa phương 685 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2014.
giá dien
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.
hỗ trợ tiền điện hộ nghèo
(TBTCO) - Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 42.000 đồng/hộ/tháng (30 kWh x 1.508,85 đồng/kWh x 92%).