Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hóa đơn lẻ
Tổng kiểm tra, rà soát việc cấp, bán hóa đơn lẻ
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh về việc cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ để ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp.
mua bán hóa đơn
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh về việc cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ để ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp.
cuc thue ha noi
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có văn bản thể hiện sự thông cảm, cho phép một doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế có thể xuất hóa đơn lẻ. Đây là một trong những biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của ngành Thuế.
ha dong
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản (1695/TCT- QLN) hướng dẫn cục thuế các địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc về vấn đề sử dụng hóa đơn lẻ cho các doanh nghiệp (DN) bị cưỡng chế do nợ thuế.
Không cấp hóa đơn lẻ khi bán tài sản đảm bảo tiền vay
(TBTCO) - Đây là nội dung được Tổng cục Thuế kết luận trong văn bản trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về cấp lẻ hóa đơn khi bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện.