Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị Bộ trưởng Tài chính
hội nghị bộ trưởng tài chính á - âu (ASEAM) lần thứ 24
(TBTCO) - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Tài chính Á - Âu (ASEM) lần thứ 14 với chủ đề "Giải quyết Covid-19 Đảm bảo phục hồi mạnh mẽ, bền vững, toàn diện và cân bằng”, vừa được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.
hội nghị
(TBTCO) - Sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 đã thành công tốt đẹp và thống nhất ra Tuyên bố chung. TBTCVN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
hội nghị
(TBTCO) - Chiều 2/10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 (AFMGM) theo hình thức trực tuyến. Hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính – ngân hàng ASEAN do Việt Nam chủ trì trong năm 2020 đã thành công tốt đẹp.
hội nghị bộ trưởng tài chính asean
(TBTCO) - Chiều ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6.
phiên 2
(TBTCO) - Sáng 2/10, trong khuôn khổ Tiến trình Hợp tác Tài chính ASEAN 2020, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 24 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị thống nhất nhận định, nhiều sáng kiến hợp tác tài chính đã đóng góp tích cực vào hợp tác và hội nhập ASEAN.
hội nghị
(TBTCO) - Ngày 18/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 (AFMGM+3), đây cũng là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi sự kiện hợp tác tài chính ASEAN+3 do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì năm 2020.
hội nghị bộ trưởng tài chính
(TBTCO) - Trong chương trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương lần thứ 23 (AFMGM+3), các đại biểu sẽ bàn thảo về việc triển khai 5 sáng kiến mới trong khuôn khổ Định hướng chiến lược Tiến trình Hợp tác Tài chính ASEAN+3.
hội nghị bộ trưởng tài chính
(TBTCO) - Sáng 18/9, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương lần thứ 23 (AFMGM+3) theo phương thức trực tuyến. Theo chương trình dự kiến, sau khi thông qua chương trình nghị sự, hội nghị sẽ bắt đầu phiên đối thoại về chính sách và đánh giá kinh tế.
hợp tác tài chính
(TBTCO) - Năm 2020, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục chủ động tham gia trong tiến trình hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN, ASEAn+3, APEC, ASEAM, G20... Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên chủ trì và đảm nhiệm tiến trình hợp tác tài chính ASEAN 2020 và đồng chủ tịch hợp tác tài chính ASEAN+3.