Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách BHYT
ptt
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2015, nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7/2015.