Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai thác cao su
cao su
(TBTCO) - Với mức giá hiện hành, trung bình mỗi tấn cao su xuất khẩu, các doanh nghiệp lỗ 5 - 7 triệu đồng.