Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho bạc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
kho bạc
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) phấn đấu đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực có khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.