Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền
giá cước bay nội địa
(TBTCO) - Ngày 19/12, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3282/QĐ-BTC về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền.