Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh doanh mien thuế
hon gai
(TBTCO) - Công ty TNHH miễn thuế Thắng Diệp Ngọc vừa được Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 6/6, Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn hệ thống quản lý hàng hóa kinh doanh miễn thuế cho cán bộ công chức hải quan và doanh nghiệp (DN) có hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế.
(TBTCO) - Thương nhân kinh doanh hàng miễn thuế ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định, còn phải lưu giữ hóa đơn, chứng từ tại cửa hàng và kho chứa. Khi đưa tiền mặt ra khỏi cửa hàng phải có chứng từ liên quan…