Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh tế vĩ mô
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
(TBTCO) - Việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn nhiều hạn chế, yếu kém. Thời gian tới, sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn từ các bộ, ngành, địa phương, dự án giải ngân chậm sang nơi thực sự có nhu cầu bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Bộ Tài chính làm tốt nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô
(TBTCO) - Ngày 13/5, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đã khảo sát, làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Tài chính.
làm việc với BTC
(TBTCVN) - Sáng 13/5, đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Tiểu ban văn kiện) đã có buổi làm việc tại Bộ Tài chính.
VEPR
(TBTCO) - Với mức tăng trưởng đạt 6,79% của quý I/2019, nhóm nghiên cứu Kinh tế vĩ mô của VEPR cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 6,6 - 6,8% của năm 2019 do Quốc hội đề ra khả thi.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Sáng 12/1, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã họp phiên họp quý I/2019 nhằm đánh giá công tác điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô trong năm 2018 và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành của năm 2019.
ck
(TBTCVN) - Dự đoán về triển vọng của thị trường tài chính năm 2019, bà Nguyễn Thị Hải Bình - Trưởng ban Phát triển thị trường tài chính, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính cho biết.
Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, ổn định kinh tế vĩ mô
(TBTCO) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 năm 2018 của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, trong năm qua, bộ đã điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
ck
(TBTCVN) - Sau khi trải qua năm 2018 với nhiều biến động, dự báo năm 2019, quy mô thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ có những chuyển biến tích cực hơn.
hải quan
(TBTCO) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính - NSNN, Bộ Tài chính cho biết, trong năm qua, bộ đã điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.