Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống
Trưởng Ban KTTW Nguyễn Văn Bình
(TBTCO) - Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều tham mưu, đóng góp cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế- xã hội.
huân chương hồ chí minh
(TBTCO) - Ngày 14/8, ngành Tài chính đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. TBTCVN trân trọng giới thiệu một số hình ảnh nổi bật, có ý nghĩa tại sự kiện quan trọng này.
TS. Vũ Nhữ Thăng
(TBTCVN) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành, Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội thảo tại khu vực miền Trung với chủ đề “Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015)”.