Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Luật Chứng khoán
Huỳnh Quang Hải
(TBTCO) - Năm 2019 là năm Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế và với lĩnh vực chứng khoán sẽ là Luật Chứng khoán sửa đổi, nhằm nâng cao chất lượng của thị trường chứng khoán (TTCK), đưa chứng khoán trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
Luật Chứng khoán (sửa đổi) giúp thúc đẩy sự phát triển của TTCK.
(TBTCVN) - Việc Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) là “hết sức phù hợp, xứng đáng, kịp thời”, là “cơ hội vàng” để tháo gỡ các vướng mắc của nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK).
hoi thao
(TBTCO) - Ngày 14/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) khu vực phía Nam, nhằm tiếp thu ý kiến của tất cả các thành phần liên quan đến thị trường và hướng tới việc hoàn thiện bộ luật này.
ck
(TBTCO) - Sáng ngày 7/11/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu tại hội thảo.
luật chứng khoán
(TBTCO) - Sáng ngày 7/11/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu tại hội thảo.
ck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng.
ck
(TBTCO)- Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi để ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định, trước khi chính thức trình Chính phủ, trình Quốc hội. Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi gồm 10 chương, 137 điều, với nhiều nội dung mới.
chứng khoán
(TBTCO) - Chiều ngày 3/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức đăng tải toàn văn dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến. Trong đó, dự thảo mới công bố đã có nhiều quy định mới về chào bán chứng khoán.
luật chứng khoán sửa đổi
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, chuẩn bị lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định, trước khi chính thức trình Chính phủ, trình Quốc hội. Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi gồm 10 chương, 137 điều.