Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật chứng khoán
ck
(TBTCO)- Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi để ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định, trước khi chính thức trình Chính phủ, trình Quốc hội. Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi gồm 10 chương, 137 điều, với nhiều nội dung mới.
chứng khoán
(TBTCO) - Chiều ngày 3/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức đăng tải toàn văn dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến. Trong đó, dự thảo mới công bố đã có nhiều quy định mới về chào bán chứng khoán.
luật chứng khoán sửa đổi
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, chuẩn bị lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định, trước khi chính thức trình Chính phủ, trình Quốc hội. Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi gồm 10 chương, 137 điều.
VBF2018
(TBTCO) - Nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào thị trường Việt Nam. Minh chứng trong 6 tháng đầu năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài rút ở Thái Lan 5,6 tỷ USD, Indonesia là 3,7 tỷ USD, Philippines là 1,6 tỷ USD, nhưng tại Việt Nam, dòng tiền được rót vào tới 1,5 tỷ USD.
QH
(TBTCO) - Chiều 8/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
Đảm bảo nguồn thu bền vững, góp phần phát triển kinh tế.  Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) so với GDP giảm nhanh hơn dự kiến đã gây khó khăn trong cân đối NSNN. Chính vì vậy, những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2018.
chung khoan
(TBTCVN) - Thị trường chứng khoán (TTCK) cũng như nền kinh tế nói chung đang có các yếu tố cơ hội để tạo chuyển biến về chất lượng. Đó là Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN); quản trị; minh bạch và công bố thông tin.
CK
(TBTCO) - Để đảm bảo một thị trường chứng khoán lành mạnh, phù hợp với thông lệ quốc tế, Luật Chứng khoán sửa đổi cần hình sự hóa các hành vi làm giá, thao túng, hoặc kiểm soát giá cổ phiếu và trao quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều tra và khởi tố những hành vi nói trên.
chung khoan
(TBTCVN) - Năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động bởi tình hình thế giới, nhưng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, trên nhiều khía cạnh.