Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mức độ hài lòng doanh nghiệp
Ngành Hải quan khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản giao cục hải quan tỉnh, thành phố có lượng tờ khai lớn và đa dạng về loại hình doanh nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương triển khai khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019.
thứ trưởng bộ tài chính
(TBTCO) - Sáng 12/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố kết quả khảo sát năm 2015 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan…