Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NBB
nbb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư năm bảy bảy (mã Ck NBB) vừa tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là phương án chia cổ tức trong năm 2019 ở mức tối thiểu 50% bằng tiền mặt.
dau tu
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
chay
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã CkNBB) vừa có thông báo mua lại 9.757.150 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh từ ngày 1/4 đến 26/4.
nam
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck NBB) được niêm yết bổ sung 5,6 triệu cổ phiếu trên HSX.
cii
(TBTCO) - Ngày 31/7, HĐQT CtyCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) đã thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại CtyCP Đầu tư năm bảy bảy (mã Ck NBB) lên 45% vào cuối năm nay và đạt 51% vào giữa năm sau.
nbb
(TBTCO) - HĐQT CtyCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck NBB) vừa công bố phương án phát hành 210.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu cho một nhà đầu tư trong nước và 3 tổ chức nước ngoài.
(TBTCO) - Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã CK NBB) được niêm yết bổ sung 2,6 triệu cổ phiếu.
NBB
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi cty đã phát hành thành công hơn 17,8 triệu cổ phiếu, nâng giá trị vốn điều lệ của Cty CP đầu tư Năm Bảy Bảy tăng từ 180 tỷ đồng lên 358,6 tỷ đồng.