Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân hàng thoái vốn
ngân hàng thoái vốn
(TBTCO) - Theo Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các ngân hàng thương mại (NHTM) chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết. Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều hơn các đợt thoái vốn thành công của các ngân hàng.
cph
(TBTCVN) - Câu chuyện bán vốn nhà nước tại Vinamilk kết thúc ngày 12/12 vừa qua được coi là một sự kiện tích cực nổi bật của thị trường tài chính Việt Nam năm 2016 khi giao dịch này có giá trị bán cổ phiếu thành công lớn nhất trên thị trường Đông Nam Á trong năm 2016.
ngân hàng niêm yết
(TBTCO) - Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định.
no xau
(TBTCO) - Thông tư 36 tăng giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 60% đã tạo điều kiện để các ngân hàng có thể cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn có rủi ro thành nợ dài hạn, trước khi điều khoản cho phép cơ cấu lại nợ theo Thông tư 09 hết hạn vào ngày 31/3/2015...