Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngành Tài chính
cach mang 4.0
(TBTCO) - Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận, khai thác, tận dụng lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Trong bước chuyển mạnh mẽ đó, Bộ Tài chính được đánh giá là tiên phong thực hiện các chủ trương mới của Chính phủ.
thanh tra TC
(TBTCVN) - 9 tháng năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Tài chính đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ.
phong trào thi đua văn hoá công sở
(TBTCO) - Ngày 25/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký Quyết định số 1897/Đ-BTC về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.
Vietcombank đón nhận giải “Công ty nổi bật nhất trong ngành Tài chính tại Việt Nam”.
(TBTCO) - Mới đây, Tạp chí Asiamoney đã tổ chức vinh danh và trao các giải thưởng quan trọng thuộc hạng mục giải thưởng quốc gia và hạng mục giải thưởng “Các công ty nổi bật nhất châu Á”. Vietcombank đón nhận giải “Công ty nổi bật nhất trong ngành Tài chính tại Việt Nam”.
Thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 02 về thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).
Đồng Nai
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vươn lên đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định 1703/QĐ-BTC.
hải quan
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).
Đẩy nhanh chuyển đổi số trong ngành Tài chính
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị trực tuyến phổ biến kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, các đơn vị trong ngành Tài chính phải đẩy nhanh chuyển đổi số và coi phát triển tài chính điện tử hướng tới tài chính số là nhiệm vụ then chốt của ngành.
toàn cảnh hội nghị
(TBTCO) - Sáng 12/9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến kế hoạch hành động phát triển Chính phủ điện tử. Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị các đơn vị trong ngành Tài chính đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hướng tới tăng tính liên thông, tăng hiệu quả quản lý.