Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghỉ hưu trước tuổi
nghỉ hưu
(TBTCO) - Trong nhiều trường hợp, lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không còn đảm bảo… có thể về hưu sớm mà vẫn được hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp.
lĩnh luong hưu
(TBTCO) - Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định 4 trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu ở điều kiện lao động bình thường, thời gian nghỉ hưu trước tuổi tối đa là 5 năm.
tinh giản biên chế
(TBTCO) - Tổng kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho một số đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của tỉnh Hưng Yên là hơn 771 triệu đồng.
cán bộ
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh dự kiến từ nay đến năm 2021 sẽ bố trí khoảng 380 tỷ đồng để động viên 1.062 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo quá trình tinh giản biên chế.
nghi huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2016 hơn 9,4 tỷ đồng để thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi, theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP cho 6 địa phương.
tg
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo bổ sung và tạm cấp kinh phí năm 2016 hơn 8 tỷ đồng (tương đương 70% nhu cầu kinh phí) để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015 và đợt I năm 2016, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cho 6 địa phương.
nghi huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2015 hơn 19 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2015, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP cho 10 địa phương.
nghi huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung trên 2,2 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP.
huu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung 890,57 triệu đồng để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho 8 địa phương, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP và công văn số 4711-CV/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương.