Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngoại tệ
usd
(TBTCO) - Giới quan sát cho rằng, tình trạng thiếu hụt đồng USD trên toàn cầu trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như đã qua đi.
tiền
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 5/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, tỷ giá giữa VND với USD là 1 USD = 23.240 VND.
dự án
(TBTCO) - Rủi ro về ngoại tệ sẽ tác động trực tiếp đến tính khả thi của phương án tài chính dự án PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công - tư). Bên cạnh việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, Chính phủ cần có chiến lược và tầm nhìn dài hạn để kiểm soát rủi ro về ngoại tệ đối với các dự án này.
đô la Mỹ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 4/2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá 1 USD = 23.224 đồng.
đô la mỹ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2020. Theo đó, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ trong tháng này thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với đồng đô la là 1USD = 23.217 VND.
euro
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước đã thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 2/2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 2 là 1 USD = 23.165 đồng.
indonesia
(TBTCO) - Ngày 9/1, Bộ Tài chính Indonesia cho biết sẽ phát hành 3,1 tỷ USD trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore và Frankfurt nhằm bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách năm 2020.
ngoại tệ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 1/2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 1/2020 là 1 USD = 23.162 đồng.
tỷ giá ngoại tệ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2019. Theo đó, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 12/2019 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.155 VND.