Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhà ở tránh bão miền trung
lu lut
(TBTCO) - Số kinh phí này vừa được Bộ Tài chính quyết định tạm cấp cho các địa phương, để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung năm 2014.