Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhiệm vụ tài chínhNSNN năm 2014
thu tuong nguyen tan dung
(TBTCO) - Tại hội nghị trực tuyến ngành Tài chính tổ chức tổ chức sáng nay, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp đã cung cấp thông tin một cách đầy đủ, khái quát toàn bộ công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013 và trình bày các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2014.