Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ông Rashid Qureshi
nestle
(TBTCO) - Công ty Nestlé Việt Nam vừa công bố việc ông Ganesan Ampalavanar sẽ chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam từ ngày 1/2/2015.