Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phá sóng hộp đen
Hộp đen
(TBTCO) - Trên thị trường hiện nay, nhiều thiết bị làm nhiễu, phá sóng thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) với giá rẻ đã được bày bán và gây khó khăn trong việc theo dõi vị trí xe vi phạm tốc độ.