Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển điện lưới
phat trien luoi dien
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cơ chế tài chính của Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF).