Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển rừng
rừng
(TBTCO) - Trong 10 năm qua, tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt 16.758 tỷ đồng, chiếm 18,2% so với tổng đầu tư vào ngành lâm nghiệp. Diện tích rừng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng tăng từ gần 1,4 triệu ha năm 2011 đến năm 2020 là trên 6,8 triệu ha.
Lâm nghiệp
(TBTCO) - Giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí huy động để thực hiện phát triển lâm nghiệp được khoảng 50.231 tỷ đồng, đạt 84,3% kế hoạch. Nhà nước đã bố trí nguồn ngân sách để thực hiện nhiều chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.
Tây Nguyên
(TBTCO) - Tây Nguyên là khu vực có diện tích rừng lớn thứ hai cả nước, chiếm khoảng 17,5%; có tiềm năng lớn về tài nguyên rừng và nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, phát triển lâm nghiệp. Năm 2020, tổng vốn NSNN chi cho công tác bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh Tây Nguyên là 153,7 tỷ đồng.
ảnh mới
(TBTCO) - Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Gia Lai được đánh giá là thành tựu nổi bật trong công tác bảo vệ rừng bền vững. Không chỉ góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước mà còn giúp cho hàng ngàn hộ dân được hưởng lợi từ rừng và nâng cao ý thức giữ rừng.
Chi trả
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê mới nhất từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 20/11/2019, đơn vị nhận ủy thác thu dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được hơn 77 tỷ đồng.
Phòng hộ
(TBTCO) - Hệ thống rừng Việt Nam hàng năm đang tạo nên nguồn thu nhập cho những người làm nghề rừng khoảng 33.000 tỷ đồng. Nhà nước đã có chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Nếu quản lý tốt, rừng chính là lợi thế của Việt Nam.
phát triển rừng
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri Bắc Kạn, Bộ Tài chính cho biết, việc phân bổ kinh phí cho bảo vệ và phát triển rừng vẫn bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương, đồng thời ngân sách trung ương cũng hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
Tây Nguyên
(TBTCO) - Thực hiện “Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030”, đến nay các tỉnh khu vực này đã đạt nhiều kết quả như sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp, đầu tư bảo vệ phát triển rừng, chi trả dịch vụ; diện tích rừng toàn khu vực cũng tăng lên.
moi truong rung
(TBTCO) - Kinh phí quản lý được trích tối đa 0,5% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thực thu trong năm để chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam .