Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí cửa khẩu
Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ thu ngân sách trên địa bàn Lai Châu đạt khá nhưng một số khoản thu chủ yếu lại không đạt như thu từ thủy điện, đất, phí cửa khẩu… Cục Thuế Lai Châu đang đưa ra một số giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2019.
DTLCP
(TBTCO) - Để chủ động phòng, chống DTLCP, Cục Hải quan Điện Biên sẽ thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hải quan đối với mặt hàng lợn và các sản phẩm của lợn nhập khẩu; thông quan mặt hàng lợn, các sản phẩm của lợn khi có giấy chứng nhận kiểm dịch đạt yêu cầu của cơ quan kiểm dịch.