Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa photocopy
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng thông báo mởi chào hàng gói thầu "Mua sắm máy Photocopy kỹ thuật số và máy in A4 cho Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2014".
(TBTCO) - Cục Hải quan tỉnh Bình Định mời thầu mua sắm mực máy in, mực máy photocopy, mực máy fax năm 2014.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy Photocopy và máy fax.
(TBTCO) - Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu Mua sắm, lắp đặt máy photocopy kỹ thuật số cho Cơ quan Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thông báo kết quả gói thầu Mua sắm máy photocopy.
(TBTCO) - THÔNG BÁO MỜI THẦU