Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý phế liệu nhập khẩu
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg (Chỉ thị 27) về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát từ xa đối với phế liệu nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường; buộc tái xuất các lô hàng rác phế liệu.
hq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố đề nghị tham gia ý kiến dự thảo công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách quản lý phế liệu nhập khẩu.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Ngày 2/10, Tổng cục Hải quan có công văn hỏa tốc gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố đề nghị tham gia ý kiến dự thảo công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách quản lý phế liệu nhập khẩu.
phế liệu NK
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn 3738/TCHQ-GSQL (ngày 26/6/2018) chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đối với phế liệu nhập khẩu (NK).