Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quốc hội
NĐH
(TBTCO) - Cần thiết phải có nghị quyết của Quốc hội để xử lý số tiền nợ đọng thuế của những người không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN), chấm dứt tình trạng nợ thuế tăng ảo, tạo gánh nặng cho cơ quan quản lý; đồng thời tháo gỡ một số vướng mắc trong việc xử lý nợ đọng thuế lâu nay.
NHP
(TBTCO) - Chiều 14/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 20/11/2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật.
NHP
(TBTCO) - Một trong những sửa đổi cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội là bổ sung tiêu chuẩn về quốc tịch với đại biểu Quốc hội. Theo đó, đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
NQ
(TBTCO) - Chiều 9/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
tbt
(TBTCO) - Về mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "mở nhưng phải bám sát Cương lĩnh”; tập trung vào ba đột phá chiến lược.
QH
(TBTCO) - Phiên họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 9/9/2019 đến ngày 21/9/2019. Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án luật; báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác.
Xuất nhập khẩu tăng trưởng bền vững góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi vừa phải bao quát các nguồn thu, vừa phải tính toán các yếu tố làm giảm thu ngân sách, với mục tiêu cao nhất là tăng thu về cho ngân sách, góp phần hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
bà ngân
(TBTCO) - Sáng 22/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đi thăm nhân dân xã Đồng Sơn - một xã vùng cao có trên 98% người dân tộc Dao sinh sống thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Chính sách đổi đất lấy hạ tầng đã thay đổi “bộ mặt” của nhiều địa phương.
(TBTCVN) - Theo quy định tại Nghị định số 69, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán.